วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้แบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวะดพะเยา

วันศุกร์  ที่ 11 มิถุนายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับ นางมีนา   กิติชานนท์     ผู้อำนวยการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปี 2564  สังกัดสำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา   ได้ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก  กศน.ตำบล  ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ของ  กศน.ตำบลเชียงม่วน  โดยมีนานงนภัส สมภารเป็นครู กศน.ตำบลเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้ารับการประเมินระดับกลุ่มโซนจังหวัดต่อไป  ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา