วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเชียงม่วน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ จัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดไทยสุภาพ (บ้านท่าม่าน) หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในโครงการดังกล่าว โดยมีคณะสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้นำหมู่บ้าน  และคณะศรัทธาวัดในเขตอำเภอเชียงม่วน ร่วกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้…