วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานของจังหวัดพะเยา จากนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการบริหารงานของจังหวัดพะเยา จากนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และมอบนโยบายการบริหารงานของจังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของอำเภอเชียงม่วน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา