วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประชุมเตรียมจัดแบ่งพื้นที่เหมือนเหมืองแร่เชียงม่วน ในความรับผิดชอบของ อบต.สระ

           วันพฤหัสบดี  ที่  9  ธันวาคม 2564   เวลา  13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู นายไชยพจน์ สมภาร ครู กศน.ตำบล และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่   ครูอาสาสมัคร  กศน. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อมอบให้  กศน.ตำบลสระ และโรงเรียนบ้านสระ โดยมีนายสังคม สืบแสน นายก  อบต.สระ  จ่าสิบเอกธงชัย มูลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ  และอดีตเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านปูจำกัด  (มหาชน) ฝ่ายเหมืองแร่เชียงม่วน ร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ    อาคารแสดงนิทรรศการเหมือนแร่เชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…