วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2564

   วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่  8/2564 โดยมีนางมีนา   กิติชานนท์   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในการประชุมและได้มอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีต้อนรับ นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแกดำ  สำนักงานกศน.จังหวัดมหาสารคาม   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอปง  สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมปัญญา  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา…