วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงม่วน และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 12 /2563 และร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนาฯ

คลิกดูรูปเพิ่มเติม การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงม่วน และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 12/2563

คลิกดูรูป กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาฯ