วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการและประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่ 1/2565 เดือน มกราคม 2565

        วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ณ จุดชมวิวฮอมฮักเจียงม่วน หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วนโดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้…