วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการการประเมินกศน.ตำบล ตามมาตรฐาน กศน.ตำบลปีงบประมาณ 2565

   วันอังคาร  ที่   2  พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินกศน.ตำบลตามมาตรฐาน กศน.ตำบลปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา…