วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วนครั้งที่ 2/2564

วันพุธ ที่  3 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   เข้าร่วมประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ฯลฯ  อำเภอเชียงม่วน   ครั้งที่   2/2564   โดยมีนายธวัชจรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการในส่วนต่างๆ  ให้กับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา