วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชุมการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการ ปักหมุดค้นหาคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของ กศน. จังหวัดพะเยา…

        วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กศน.อำเภอเชียงม่วน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…