วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์

วันอังคาร  ที่  16  มีนาคม 2564 เวลา 13.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยตัวแทนครู   และนักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  รับมอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จากผู้แทนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ชุด ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา    เพื่อให้    กศน.อำเภอเชียงม่วน     นำไปใช้ประโยชน์การจัดการศึกษาในพื้นที่ โดยมีนายไชยพจน์  สมภาร  ครู กศน.ตำบลสระ  เป็นผู้ประสานขอความอนุเคราะห์รับบริจาคในครั้งนี้…