วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2)

      วันพุธ  ที่ 25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนมอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด  ได้ลงพื้นที่นิเทศ  ติดตาม  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม   และคณะวิทยากร  ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย…

1. เวลา 09.00 น. ที่ ม. 2 , ม. 7 ม. 11 ตำบลสระ โดยมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนายปิติพล วงศ์กะโซ่   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   และนายสิทธิศักดิ์   กาหลง  ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  ในการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการที่ได้ดำเนินการ… >>> กดดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

2. เวลา 13.00 น. ที่ ม. 5 ตำบลเชียงม่วน อำเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางนงนภัส  สมภาร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน  พร้อมด้วย  นายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และนายสิทธิศักดิ์  กาหลง ตำแหน่ง พนักงานบริการ ในการลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการที่ได้ดำเนินการ… >>> กดดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่