วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

24 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2)

      วันอังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา  09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู  พร้อมด้วย  นายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนายสิทธิศักดิ์  กาหลง  ตำแหน่ง พนักงานบริการ ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตาม  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม   และคณะวิทยากรในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  หลักสูตร70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านทุ่งหนอง  หมู่ที่ 5 และบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา