วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นิเทศ ติดตาม และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก…

        วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 14.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และครูผู้ดำเนินกิจกรรม ในการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 35 ชั่วโมง ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 20  – 26  ธันวาคม  2564  ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านสระใต้  หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน ดำเนินกิจกรรมโดย นางสาวรัตน์ชณี สาใจ และนายไชยพจน์ สมภารครู กศน.ตำบลสระ…