วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 มกราคม 2565 มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่ พ.ศ.2565 คุณพ่อคำรณมูลศรี และคุณแม่ประนอม มูลศรี

        วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู  นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่  พ.ศ.2565 จากคุณพ่อคำรณ มูลศรี และคุณแม่ประนอม มูลศรี เจ้าของบ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง เนื่องในวันเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565…