วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมคณะ เยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเชียงม่วน

วันจันทร์ ที่ 17  พฤษภาคม 2564 สุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมเยือน กศน.อำเภอเชียงม่วน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ประจำปี 2564 โดยมีนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา