วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารายงานตัว ต่อผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และนายอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่ง

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารายงานตัวปฏิบัติงานต่อ นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน นายอำเภอเชียงม่วน ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และ ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ปิติพล วงศ์กะโซ่ : รายงาน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานสารสนเทศ กศน.อำเภอเชียงมวน