วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา 2564”

วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครู คศ.1 และ นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาฯ เป็นตัวแทนของหน่วยงาน ร่วมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา