วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทำบุญศูนย์พักคอย (COMMUNITY ISOLATION) ตำบลสระ

วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมตัวแทนคณะครูในสังกัด ร่วมพืธีทำบุญ ศูนย์พักคอย (COMMUNITY ISOLATION ) ประจำตำบลสระ ณ กศน.ตำบลสระ (อบต.สระเดิม) เพื่อเป็นศิริมงคล แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -2019 โดยมีนายสังคม สืบแสน  นายก อบต.สระ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลสระ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้มอบน้ำดื่มสำหรับศูนย์พักคอยตำบลสระ เพื่อไปใช้ประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้พักคอยต่อไป…