วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564…

วันอังคาร ที่  5 มกราคม 2564  เวลา  13.30 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะครู  กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ  วัดสระเหนือ หมู่ที่ 3ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ในการนี้ นายธวัช    จรัสวรภัทร  นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ซึ่งทางอำเภอเชียงม่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการทุกส่วน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โรงเรียน ในพื้นที่ทุกโรง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการทุกหมู่บ้านได้พร้อมใจกันจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเซียงม่วนขึ้น เป็นประจำทุกปีหมุนเวียนตามวัด ตามตำบลต่างๆ ในอำเภอเชียงม่วน เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และร่วมกันแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19