วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ทำบุญถวายน้ำปานะ และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาในพื้นที่

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูในสังกัด  ร่วมทำบุญถวายน้ำปานะ แด่เจ้าคณะตำบลเชียงม่วน และเจ้าคณะตำบลบ้านมาง และแนะนำตัวผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เมื่อวันที่1   ธันวาคม  2563  ที่ผ่านมา  พร้อมกับประสานความร่วมมือในการจัดมุมหนังสือ     เพื่อส่งเสริมการอ่านในบริเวณวัดไทยสุภาพ บ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา