วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

จัดประชุมคณะกรรมการ ร่าง TOR รับบริจาคหนังสือ และนิเทศ ติดตาม กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

คลิกดูรูปเพิ่มการประชุมร่าง TOR

คลิกดูรูปการบริจากหนังสือ

คลิกดูรูปการนิเทศ กศน.ตำบล และเยี่ยมเป็นกำลังใจกลุ่มอาชีพในพื้นที่