วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

8 มกราคม 2565 กิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรก ของเดือน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2

       วันเสาร์  ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยตัวแทนครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” อำเภอเชียงม่วน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง  และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ  บริเวณแหล่งท่องเที่ยวฝั่งต้า หมู่ที่  4 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…