วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรม กศน.อำเภอเชียงม่วน วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2563 ร่วมเป็นเกียรติเปิดป้าย ศศช.บ้านสันติสุข +ร่วมออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านบ่อเบี้ย และร่วมประชุม กกต.

คลิกดูรูปเพิ่มเติม : พิธีเปิดป้าย ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คลิกดูรูปเพิ่มเติม : กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

คลิกดูรูปเพิ่มเติม : การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง