วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564…

     วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน โดยว่าที่ร้อยโท  บำรุง  คำไวนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   กลุ่มองค์กรคณะกรรมการพัฒนาสตรี   และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…