วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 งานบุญกฐินวัดท่าฟ้าเหนือ