วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุบ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง

   วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 16.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู พร้อมตัวแทน ครู กศน.ตำบลบ้านมาง และ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ร่วมกับ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงมวนและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าแขม…