วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน

        วันพฤหัสบดี  ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยตัวแทนครูในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกของขวัญในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่  1  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…