วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์  นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น) ณ วัดบ้านปงสนุก ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันจันทร์ ที่ 23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 17.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย และนายปิติพล วงศ์กะโซ่   ตำแหน่ง    ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา  ประจำปี  พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ วัดบ้านปงสนุก หมู่ที่  2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา   ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี นายฉลอง โมกศิริ  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเป็นประธานในพิธี…