วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 กันยายน 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วัดบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน

                   วันอังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 17.00  น.  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย นางสมจิตร สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระในช่วงวันเข้าพรรษาประจำปี  พ.ศ.2564   ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน   ณ   วัดบ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่  6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธี…