วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

16 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  (ทำวัตร) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันจันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   ร่วมกิจกรรมสวดมนต์   นั่งสมาธิ  (ทำวัตร)  ตามโครงกาทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564  ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ณ  วัดไทยสุภาพ (วัดท่าม่าน) หมู่ที่  5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร.ท.บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นางนฤมล  บัวชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน  และผู้บริหารและข้าราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และศรัทธาวัดไทยสุภาพ  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…