วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2

     วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 11.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมจัดกิจกรรม “สร้างความมั่นคงทางอาหาร  สู่ปฏิบัติการ  90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบที่ 2 ” โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอเชียงม่วน   นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยไปร่วมกิจกรรม ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอเชียงม่วน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและแบ่งปันเกื้อกูล พร้อมทั้งขยายผลกิจรรมในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน… ขับเคลื่อนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน…

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่…