วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน… โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

          วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมคุณภาพพัฒนาผู้เรียน ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล กศน.ตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ และคณะครูในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว  มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  คน  ดำเนินการและประสานงานโดย นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย…..