วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 วันจันทร์  ที่ 18 มกราคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน   นำคณะครู   และบุคลากร ในสังกัด   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา   เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในการนี้   นายฉลอง  โมกศิริ    ปลัดอำเภอ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้  การทำความสะอาดโรงอาหาร   และการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน   ณ   โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา