วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการ Kick  off ด่านชุมชน “ด่านวันจันทร์” ณ ด่านชุมชน ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การ Kick  off ด่านชุมชน “ด่านวันจันทร์” ณ ด่านชุมชน ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ภายใต้การอำนวยการของ  นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโท  บำรุง คำไ  นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดการ Kick off ด่านชุมชน “ด่านวันจันทร์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชรบ. และ อสม.ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจในพื้นที่สำคัญของหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน แรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากอนามัย และความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ขับขี่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19