วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมคณะ จัดทำคลิปวีดีโอ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอ จากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา