วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

4 พฤศจิกายน 2564 การอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet)

   วันพฤหัสบดี  ที่  4 พฤศจิกายน 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู เข้ารับการอบรม  “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”   ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน   Google meet  ส่งสัญญาณจาก สำนักงาน  กศน.  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  2564  โดยมีนายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม…