วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การอบรมแบบ Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกัน ภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ”

     วันศุกร์  ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ครู คศ.1 และนายไชยพจน์ สมภาร ครู กศน.ตำบลเข้ารับการอบรมแบบ  Online “หลักสูตรการจัดกิจกรรม  กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมปัญญา  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา