วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน 50 ชั่วโมง

วันจันทร์  ที่  5  กรกฎาคม  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน 50 ชั่วโมง และให้กำลังใจกับผู้เรียน  วิทยากร  และครูที่ดำเนินกิจกรรม   โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่  5-14  กรกฎาคม 2564  ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีนายสุนทร เมืองแก่น เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน  โดยมีนายพิภพ  ทรายคำ  และนายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…