วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ จำนวน 20 ชั่วโมง

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยมีนายโสมชาติ  มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และนายขจร  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร โดยมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครฯ ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรม มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  7  คน  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายอุดร คำบุญเรือง และนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…