วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ช่างแกะลายกระจก…

       วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมพิธีเปิดการอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ช่างแกะลายกระจก จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 15 เดือน มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนางสาววิยะตา  เจือจาน  เป็นวิทยากรผู้สอน โดยมีนายขจร  มูลศรี ผู้ใหญ่ บ้านบ้านป่าแขม หมู่ 4 ตำบลบ้านมาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเป็ดพร้อมนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรม และให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และ มีนายอุตร  คำบุญเรื่อง  และนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นครูผู้ดูแลรับผิดชอบ…