วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำสายคล้อง หน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชั่วโมง

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบกลุ่มสนใจ  การทำสายคล้อง หน้ากากอนามัย จำนวน 20 ชั่วโมง  โดยมีนายเชวง สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียนและวิทยากร  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์วัดไทยสุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  9 คน  โดยมีนางนงนภัส  สมภาร  ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…