วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การเคลือบสีรถยนต์ จำนวน 20 ชม.