วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การประเมิน กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี ฟรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2564  ซึ่ง กศน.ตำบลเชียงม่วน สังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประเมิน กศน.ต้นแบบ 5 ดี ฟรีเมี่ยม เชิงประจักษ์ในพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12  มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…