วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

4 พฤศจิกายน 2564 การประเมิน​วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ ของนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง…

   วันพฤหัสบดี  ที่  4 พฤศจิกายน  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยตัวแทนครูในสังกัด ร่วมไปให้กำลังใจในการประเมิน​วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ  ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ความสามารถ ของนายรัฐวัฒ  นุธรรม​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอปง​ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​  กศน.จังหวัดพะเยา​ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน​…