วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การประเมิน​ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของนางจารุณี แก้วประภา​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอเมืองพะเยา

   วันพฤหัสบดี ที่ 11  พฤศจิกายน 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูในสังกัด      ร่วมเป็นกำลังใจในการประเมิน​ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ด้านที่  1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   และด้านที่  2   ด้านความรู้ความสามารถ   ของนางจารุณี  แก้วประภา​ ผู้อำนวยการ​ กศน.อำเภอเมืองพะเยา  โดยมี นางมีนา​  กิติชานนท์​  ผู้อำนวยการสำนักงาน​  กศน.จังหวัดพะเยา​   เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน  ในครั้งนี้  ณ​   อาคารเรียนรวม    กศน.อำเภอเมืองพะเยา​   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา