วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565-2569

   วันอังคาร  ที่  9   พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูในสังกัด   จำนวน   6  คน   เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา  พ.ศ.2565-2569  เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน   ปัญหา    อุปสรรคผลการดำเนินงานของสถานศึกษา   ในระยะ  5  ปีที่ผ่านมา (2560-2564) และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  พ.ศ. 2565-2569  โดยมี นางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน  กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมในเรื่องดังกล่าว   และมี  ดร.วิเลขา   ลีสุวรรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564  ณ  ไร่ภูกลองฮิลล์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา