วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงาน กศน.

        วันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน กศน. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีนางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน.จังหวัดพะเยา​ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา…