วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การประชุมครูผู้สอนผู้พิการ เพื่อยกระดับการศึกษาสำหรับผู้พิการด้วยระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet

   วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน​  2564​  เวลา  13.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางสาวณิชาภัตร  เชื้อหมอ  ตำแหน่ง ครู ผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมการประชุมครูผู้สอนผู้พิการ เพื่อยกระดับการศึกษาสำหรับผู้พิการด้วยระบบการประชุมออนไลน์ Google meet ส่งสัญญาณจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  โดยมี นางมีนา​ กิติชานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน​  กศน.จังหวัดพะเยา​   เป็นประธานในการประชุม   มีครูผู้สอนคนพิการในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม  จำนวน  15 คน