วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน N-NET 2/2563

  วันอาทิตย์  ที่  7 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน   N-NET (NonFormal  Nationnal  Educational  Test)  ครั้งที่   2   ปีการศึกษา   2563  สำหรับนักศึกษา   กศน.อำเภอเชียงม่วน   ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนดังกล่าว   ดำเนินการโดยศูนย์สอบ  สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยาสนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

        โดยมีนางมีนา กิตติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประธานศูนย์สอบ สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา  และได้มอบหมายให้นายทวีโชค เรืองขจรเมธี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    และนายนิยม พรหมมา พนักงานพิมพ์ ส.4  นิเทศ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ โดยมีนายเฉลียว วรรณทองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หัวหน้าสนามสอบ  และนางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อ.เชียงม่วน ให้การต้อนรับ มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ จำนวน 33 คน เข้าสอบ 27 คน (ร้อยละ 91.33)